Oppdrettslokalitetten Kviksholmen i Austevoll kommune, februar 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2432

Forfatter(e): Wathne, I, J. Tverberg & M. Eilertsen

Utgitt: 2017

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig