Rapport cover - rapport 2375

Oppsummering av gjenfangst av oppdrettslaks etter rømming fra lokaliteten Bergadalen i Hardangerfjorden, mai 2016

Rapportnummer: 2375

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. Kambestad, S. Kålås & K. Urdal

Utgitt: 2017

Antall sider: 18

ISBN: 978-82-8308-327-9

Last ned rapport: 2375.pdf (643,56 KB)