Rapport cover - rapport 2400

Overvåking i Bortneelva og Eidselva etter rømming fra lokaliteten Løypingsneset i Bremanger i desember 2016

Rapportnummer: 2400

Forfatter(e): Kambestad, M., B.A. Hellen & K. Urdal

Utgitt: 2017

Antall sider: 11

ISBN: 978-82-8308-342-2

Last ned rapport: 2400.pdf (1,16 MB)