Rapport cover - rapport 2504

Prøvefiske i Granvinsvatnet i 2016 og plan for utfisking av røye

Rapportnummer: 2504

Forfatter(e): Sægrov, H., E. Brekke & K. Urdal

Utgitt: 2017

Antall sider: 25

ISBN: 978-82-8308-396-5

Last ned rapport: 2504.pdf (1,16 MB)