Rapport cover - rapport 2397

Prøvefiske i Liavatnet på Laksevåg i 2016

Rapportnummer: 2397

Forfatter(e): Sægrov, H., E. Brekke, S. Kålås & K. Urdal

Utgitt: 2017

Antall sider: 12

ISBN: SBN978-82-8308-339-2

Last ned rapport: 2397.pdf (828,42 KB)