Rapport cover - rapport 2535

Regulering av Kollsnes næringspark, Øygarden kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2535

Forfatter(e): Eilertsen, M., Blanck, C, Eilertsen, L. Og H. E. Haugsøen

Utgitt: 2017

Antall sider: 42

ISBN: 978-82-8308-412-2

Last ned rapport: 2535.pdf (4,29 MB)