Rapport cover - rapport 2556

Regulering av Melingsvågen i Austevoll kommune. Konsekvensvurdering av marint naturmangfald

Rapportnummer: 2556

Forfatter(e): Olsen, B.R. & Eilertsen, M.

Utgitt: 2017

Antall sider: 26

ISBN: 978-82-8308-421-4

Last ned rapport: 2556.pdf (3,32 MB)