Rapport cover - rapport 2536

Regulering av Skipavika Næringspark. Konsekvensvurdering av naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2536

Forfatter(e): Eilertsen, M., Hellen B.A. & J. Tverberg

Utgitt: 2017

Antall sider: 42

ISBN: 978-82-8308-413-9

Last ned rapport: 2536.pdf (7,52 MB)