Rapport cover - rapport 2398

Resipientgransking utanfor avløpet til settefiskanlegget Kvinge S, sommaren 2016

Rapportnummer: 2398

Forfatter(e): Furset, T.T., J. Tverberg, C. Todt & M. Eilertsen

Utgitt: 2017

Antall sider: 42

ISBN: 978-82-8308-340-8

Last ned rapport: 2398.pdf (2,14 MB)