Rapport cover - rapport 2474

Strandvik bygdepark og havn. Naturfaglig dokumentasjon for søknad om mudring, med vurdering av mulige tiltak i og langs Vikaelva

Rapportnummer: 2474

Forfatter(e): Johnsen, G.H., M. Kambestad, L. Eilertsen Og T. Bjelland

Utgitt: 2017

Antall sider: 17

ISBN: 978-82-8308-384-2

Last ned rapport: 2474.pdf (1,54 MB)