Rapport cover - rapport 2491

Utfylling i sjø ved Ytra Gjengo, Austevoll kommune. Risikovurdering av sediment og konsekvensvurdering for marint naturmangfold

Rapportnummer: 2491

Forfatter(e): Todt, C. & J. Tverberg

Utgitt: 2017

Antall sider: 45

ISBN: 978-82-8308-393-4

Last ned rapport: 2491.pdf (3,79 MB)