Utvidelse og oppgradering av Soks kraftverk samt bygging av Steinsvassåne kraftverk og regulering av Steinsvatn i Fyresdal og Åmli kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2404

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & L. Eilertsen

Utgitt: 2017

Antall sider: 50

ISBN: SBN978-82-8308-344-6

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig