Rapport cover - rapport 2561

Veiprosjekt E39 Stord-Os. Konsekvensvurdering for naturmangfold, fiskeri og havbruk. Tilleggsvurderinger 2017

Rapportnummer: 2561

Forfatter(e): Todt, C., J. Tverberg & M. Eilertsen.

Utgitt: 2017

Antall sider: 35

ISBN: 978-82-8308-425-2

Last ned rapport: 2561.pdf (3,51 MB)