Rapporter

Rapporter utgitt i år 2018

Resipientundersøkelse Molde 2018. Tilleggsrapport analysebevis

Rapportnummer: 2803 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: 978-82-8308-579-2

Resipientundersøkelse Molde 2018

Rapportnummer: 2802 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland I. E., J. Tverberg, B.R. Olsen., C. Todt, & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-578-5

Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i produksjonsområde 3 i 2018

Rapportnummer: 2790 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sikveland, S.E. & M. Kambestad

ISBN: ISBN 978-82-8308-571-6.

Planlagt boligprosjekt ved Jonstadveien i Fyllingsdalen, Bergen. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 2781 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-565-5

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om vederlagsfri landbasert konsesjon for Losna Seafood AS på Losna i Solund kommune, med konsekvensutredning

Rapportnummer: 2780 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-564-8.

Tilstandsrapport for Birkelandsvatnet sommeren 2018

Rapportnummer: 2779 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: ISBN 978-82-8308-563-1.

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om økt MTB ved lokalitet Fiksneset

Rapportnummer: 2778 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Klem, S. T. & H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-562-4

Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2017

Rapportnummer: 2776 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: ISBN 978-82-8308-561-7.

Ikke
tilgjengelig

Settefisklokalitet Tørvikvatnet i Kvam herad, november 2018. Miljøovervaking ved avløpet

Rapportnummer: 2775 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Nautnesvågen i Øygarden. Straummåling, februar-mars 2018

Rapportnummer: 2773 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Vurdering av utslepp frå nytt Ånneland vassverk, Gulen kommune

Rapportnummer: 2772 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: ISBN 978-82-8308-560-0.

Søfteland Idrettspark, Os kommune. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 2771 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Blanck, C.J. & L. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-559-4.

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget. Årsrapport 2017

Rapportnummer: 2768 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen & M. Kambestad

ISBN: ISBN 978-82-8308-557-0.

Undersøkingar i Dalsbøvassdraget 2018 med tanke på rehabilitering av bestanden av elvemusling

Rapportnummer: 2767 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: ISBN 978-82-8308-556-3.

Kartlegging av marint naturmangfald i Dalsfjorden. Marin verneplan for Sogn og Fjordane

Rapportnummer: 2766 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Olsen, B.R & M. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-555-6.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, oktober 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2765 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, november 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2764 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland I.E. & E. Brekke

ISBN: -

Naturfaglig registrering av skogareal tilbudt for frivillig vern. Stokkadalen, Vindafjord kommune

Rapportnummer: 2763 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: ISBN 978-82-8308-554-9.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hjartholmosen i Austevoll kommune, september 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2762 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E. & E. Brekke

ISBN: -

Hyllestad pukkverk. Miljøundersøkelse i Listraumen og Lifjorden

Rapportnummer: 2761 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Todt C., H.E. Haugsøen, B.R. Olsen & M. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-552-5

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved avløpet til Dåfjorden Klekkeri AS, Stord kommune

Rapportnummer: 2760 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Brekke, E

ISBN: -

Stongselva. Potensiale for anadrom fisk og ål

Rapportnummer: 2759 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Hellen, B.A

ISBN: -

Northern Lights. Konsekvensvurdering med hensyn på naturmiljø og biologisk mangfold på land

Rapportnummer: 2758 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, L

ISBN: ISBN 978-82-8308-551-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2757 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J. & S.T. Klem

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2756 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J

ISBN: -

Søreide, Bergen kommune, september 2018. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 2755 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E. & H.E. Haugsøen

ISBN: ISBN 978-82-8308-550-1.

Oppdrettslokalitet Ytstaskjæret i Sund kommune. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 2754 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T.T., H.E. Haugsøen, C. Todt & J. Tverberg

ISBN: ISBN 978-82-8308-549-5.

Oppdrettslokalitet Fiksneset i Sund kommune. C-gransking.

Rapportnummer: 2753 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T.T., H.E. Haugsøen & C. Todt.

ISBN: ISBN 978-82-8308-548-8.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, september 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2752 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Utåker i Kvinnherad kommune, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 2750 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E., H.E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: -

Evaluering av kultivering og kalking for laksebestanden i Flekkeelva

Rapportnummer: 2748 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sægrov, H., I.J. Hagen Arnesen, B.A. Hellen & S. Karlsson

ISBN: 978-82-8308-547-1

Ikke
tilgjengelig

Krakhellesundet i Solund kommune, mai 2018. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 2746 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E. & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-546-4

Ikke
tilgjengelig

Kartlegging av marint naturmangfald i Krakhellesundet. Landbasert oppdrett på Losna, Solund kommune

Rapportnummer: 2745 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Olsen, B.R. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Kalkingsforsøk for avlusing av lakselus og virkning på marint miljø

Rapportnummer: 2742 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Olsen B.R., C. Todt, T.T. Furset, H.E. Haugsøen, I. Økland, M.Eilertsen & G.H. Johnsen

ISBN: -

Hellefjorden i Kragerø. Førehandsgransking med enkel konsekvensutgreiing

Rapportnummer: 2741 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Brekke, E., G. H. Johnsen & I.E. Økland

ISBN: 978-82-8308-544-0

Marine Harvest Norway AS. Fremtidig utvikling av oppdrettslokaliteter i Flekkefjord. Regional konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2740 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J., M. Eilertsen & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-543-3

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2017

Rapportnummer: 2739 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-542-6

Vannledning i Førdefjorden, Sogn og Fjordane. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold

Rapportnummer: 2738 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Todt C., J Tverberg & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-541-9

Ikke
tilgjengelig

Straummåling i Krakhellesundet i Solund kommune. Straummåling i mai-juni 2018

Rapportnummer: 2737 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Viltkorridor ved Vatneeidet. Innspill til vurdering av videreføring i kommuneplanen for Haram kommune

Rapportnummer: 2736 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, L. & C. J. Blanck

ISBN: 978-82-8308-540-2

Vurderinger av Synnfjorden som resipient og som drikkevannskilde

Rapportnummer: 2735 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: 978-82-8308-539-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2734 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E., H.E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: -

Lakselus på oppdrettslaks og på prematurt tilbakevandret sjøørret i produksjonsområde 3 i 2017

Rapportnummer: 2733 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M, G.H. Johnsen, S.E. Sikveland, B.A Hellen & S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-538-9

Overvåking av temperatur og vannvegetasjon i Ekso, Vaksdal kommune. 2013-2017

Rapportnummer: 2732 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Blanck, C. J., T. Bjelland, B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-537-2

Planlagte boliger mellom Inndalsveien og Solheimsvatnet. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 2731 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Blanck, C.J. & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-536-5

Prøvefiske Torfinnsvatnet og Askjelldalsvatnet

Rapportnummer: 2730 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Hellen, B. A. & R. Lunde

ISBN: 978-82-8308-535-8

Ferskvassbiologiske undersøkingar i Samnangervassdraget i 2016

Rapportnummer: 2729 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sikveland, S.E., M. Kambestad & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-534-1

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Vindenes i Fjell kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 2725 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E. Og J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-533-4

Vindenes i Fjell kommune. Konsekvensanalyse av naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2724 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: 978-82-8308-532-7

Reetableringsplan for laks i Huna og Riksheimelva i Sykkylven 2019-2023

Rapportnummer: 2723 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-531-0

Ikke
tilgjengelig

Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2721 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. Oppdrettslokalitet Kjeahola I Finnøy Kommune, August

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2720 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. Oppdrettslokaliteten Fosså I Hjelmeland Kommune, August

ISBN: -

Biologiske undersøkelser i sjøørretvassdrag. Gulen og Hyllestad, 2017

Rapportnummer: 2719 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sikveland, S.E., M. Kambestad & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-529-7

Ikke
tilgjengelig

ASC/C-gransking ved Tarmevikodden i Flekkefjord kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2718 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen H. E., E. Brekke & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

ASC/C-gransking ved Pinnen i Flekkefjord kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2717 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., I.E. Økland & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Slåttenes i Kvinnherad kommune. Mai – juni 2018

Rapportnummer: 2716 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kysnes, Jondal kommune, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2715 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E. & C. Todt

ISBN: -

Undersøking av elvemuslingbestanden i Haukåselva sommaren 2018

Rapportnummer: 2714 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kålås, S. & B. A. Hellen.

ISBN: 978-82-8308-528-0

Lyseparken, Os kommune, områdereguleringsplan. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2713 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, L., C.J. Blanck, G.H. Johnsen, M. Kambestad, B.A. Hellen & L. Ågren

ISBN: 978-82-8308-527-3

Fiskebiologiske undersøkelser i Norddalselva i 2017

Rapportnummer: 2712 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-526-6

Fylkesveg 163 Åsen-Helleskaret, Os kommune. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 2711 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, L. & L. Ågren

ISBN: 978-82-8308-525-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2710 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Samanslåing av oppdrettslokalitetar i Stolsfjorden i Flekkefjord kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2709 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., T.T. Furset & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Uføro i Stord kommune, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2708 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Oksen i Fjell kommune, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2707 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ungfiskundersøkelser i Håelva 2017-18

Rapportnummer: 2706 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sægrov, H. Og B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-524-2

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Alsåkervik i Kvinnherad kommune. Mars-april 2018

Rapportnummer: 2704 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Brekke, E. & S. T. Klem

ISBN: -

Fiskeundersøkelser på Vikafjellet i Voss kommune i 2017

Rapportnummer: 2703 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Hellen, B.A., S. Kålås, H. Sægrov & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-522-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Haverøy i Fjell kommune, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2702 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: -

Fem framtidige friluftsområder i Nordåsvatnet, Bergen kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold

Rapportnummer: 2701 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, M., J. Tverberg & C.J. Blanck

ISBN: 978-82-8308-521-1

Overvåking våren 2018 etter rømming av regnbueørret i Storfjorden, Norddalsfjorden og Tafjorden

Rapportnummer: 2700 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sikveland, S.E & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-520-4

Sluttrapport for fiskebiologiske undersøkelser i Ulla 2014-2017. Flaskehalsanalyse og forslag til tiltak

Rapportnummer: 2699 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-519-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2698 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J. & S. T. Klem

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Ytstaskjæret i Sund kommune. Mai-juni 2018

Rapportnummer: 2697 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Døsje industriområde, Fjell kommune, mai 2018. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2696 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: 978-82-8308-518-1

Dåfjord i Karlsøy kommune. Førehandsgransking av resipienten

Rapportnummer: 2695 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T. T. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-517-4

Ikke
tilgjengelig

Dåfjorden i Karlsøy kommune. Straummåling ved planlagt avløp, mars-april 2018

Rapportnummer: 2694 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved oppdrettslokaliteten Stille S. April – mai 2018

Rapportnummer: 2693 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Sluttrapport for fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna 2014-2017. Flaskehalsanalyse og forslag til tiltak

Rapportnummer: 2692 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Hellen, B.A & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-516-7

Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen i 2017

Rapportnummer: 2691 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sægrov, H. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-515-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Svåsand i Jondal kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2690 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & H.O.T. Bergum

ISBN: -

Biologiske granskingar i elvar i Sogn og Fjordane 2017

Rapportnummer: 2689 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H., I. Wathne, B.A. Hellen & S. Kålås

ISBN: 978-828308-514-3

Biologiske og kjemiske granskingar med klassifisering av elvar i vassregion Hordaland hausten 2017

Rapportnummer: 2688 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H., I. Wathne, S.E. Sikveland & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-513-6

Nautnesvågen, Øygarden kommune, februar 2018. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2687 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I. E, C. Todt, L. Ohnheiser & T. T. Furset.

ISBN: 978-82-8308-512-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Vindsvik i Hjelmeland kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2686 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland I.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2685 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & I.E. Økland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Utåker i Kvinnherad kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2684 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Langøy i Lindås kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2683 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Olsen, B. R.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2682 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Gloppenelva; flaskehals- og tiltaksanalyse 2018

Rapportnummer: 2681 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. Kambestad & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-511-2

Fiskeundersøkelser i Gloppenelva i 2017

Rapportnummer: 2680 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-510-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdettslokalitet Dysvik i Kvam kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2679 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2678 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J, C. Todt & L. Ohnheiser

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, mars 2018. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2677 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J, C. Todt & L. Ohnheiser

ISBN: -

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2017

Rapportnummer: 2676 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-509-9

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2017

Rapportnummer: 2675 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-508-2

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2017

Rapportnummer: 2674 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-507-5

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse av lokaliteten Dyrholmen Vest i Fitjar kommune

Rapportnummer: 2672 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Klem, S. T. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forslag til tiltak i Rimbareidtjørna naturreservat. Fitjar kommune

Rapportnummer: 2670 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, L. & C.H. Blanck

ISBN: 978-82-8308-506-8

Innseiling Kragerø. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2669 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Todt C. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-505-1

Innseiling Moss. Konsekvensvurdering for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2668 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Todt C., R. Røysland & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-504-4

Ikke
tilgjengelig

Resipientgransking ved Onarheim. Førehandsgransking i samband med planlagd utslepp

Rapportnummer: 2667 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset T.T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Onarheim bruk AS i Onarheimsfjorden. Straummåling utanfor avløp, november-desember 2017

Rapportnummer: 2667-2 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkelser i Eidsdalselva i 2017

Rapportnummer: 2666 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-503-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Dyrholmen V, april 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2665 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Olsen, B.R. & E. Brekke

ISBN: -

Dyrholmen V, Fitjar kommune, februar 2018. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2664 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E., T.T. Furset & C. Todt.

ISBN: 978-82-8308-502-0

Miljøteknisk grunnundersøking på Manger, Radøy kommune. Gransking i samband med utviding av uteområde i barnehage

Rapportnummer: 2663 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: 978-82-8308-501-3

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Dyrholmen V i Fitjar kummune. Januar-februar 2018

Rapportnummer: 2662 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Naturfaglige registreringer på Statskog SF sin grunn i 2017. Hordaland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 2661 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, L., C. J. Blanck & T. Bjelland

ISBN: 978-82-8308-500-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Klavelandet i Flora kommune, januar 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2659 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland I.E., C. Todt. & B.R. Olsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad, april 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2658 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Flornes i Tysnes kommune, oktober 2017. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2657 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland I.E., L. Ohnheiser, C. Todt & H.E. Haugsøen

ISBN: -

Rubbestadneset industriområde, Bømlo kommune. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 2656 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen H.E., I.E. Økland, C. Todt & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-499-3

Rubbestadneset i Bømlo kommune. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2655 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland I.E. & H.E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-498-6

Resipientgransking ved Sagvåg. Førehandsgransking i samband med planlagd utslepp

Rapportnummer: 2654 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-497-9

Utnyttelse av Vinddalsvatnet som energikilde for Lyseparken i Os kommune. Innledende vurderinger

Rapportnummer: 2653 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen G.H.

ISBN: 978-82-8308-496-2

Ikke
tilgjengelig

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Trøndelag og Møre & Romsdal våren 2018

Rapportnummer: 2651 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-495-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Molnes i Etne kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2650 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E. & E. Brekke

ISBN: -

Overvåking av utslipp fra anleggsarbeidet ved HRA Storanipa i Fjell kommune

Rapportnummer: 2649 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen G.H.

ISBN: 978-82-8308-494-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Hågardsneset i Kvinherad, mars 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2648 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020 – Tilleggsrapport analysebevis 2017

Rapportnummer: 2647 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Todt, C. & B.R. Olsen

ISBN: -

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020 – Årsrapport 2017

Rapportnummer: 2646 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Todt, C., B.R. Olsen, J. Tverberg, I. Økland & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-493-1

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skåtholmen i Fusa kommune, mars 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B gransking

Rapportnummer: 2645 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ringja i Tysvær kommune, mars 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2643 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Seljeset i Flora kommune, januar 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2642 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland I.E., C. Todt, L. Ohnheiser & B. Rydland Olsen

ISBN: 978-82-8308-492-4

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kobbavika i Finnøy kommune, mars 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2640 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Marin Overvåking Rogaland. Analysebevis av vannprøver for 2017

Rapportnummer: 2639 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Olsen B.R., Falck, C. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-491-7

Marin Overvåking Rogaland. Årsrapport 2017

Rapportnummer: 2638 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Todt C., B.R. Olsen, J. Tverberg & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-490-0

IHM sitt avfallsmottak Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2017

Rapportnummer: 2637 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

ISBN: -

Områdeplan Dalstø-Mjåtveitstø, Meland kommune. Kartlegging og verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 2636 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, L. & C. J. Blanck

ISBN: 978-82-8308-489-4

Fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna i 2017

Rapportnummer: 2635 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kålås, S., M. Kambestad & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-488-7

Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2017. Rådgivende

Rapportnummer: 2634 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M., S. Kålås & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-487-0

Massedeponi på Byrkjeland, Kvam herad. Verdi og virkning for naturmangfold

Rapportnummer: 2633 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Blanck, C.J., Hellen B.A. Og L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-486-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kalsøyflu i Austevoll kommune, februar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2632 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Duesund i Masfjorden, februar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2630 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Status for elvemusling i Haukåsvassdraget, med fokus på høy dødelighet i 2017

Rapportnummer: 2629 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H, S. Kålås & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-485-6

Fiskeundersøkelse i Huna, 2017

Rapportnummer: 2628 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Hellen, B. A.

ISBN: 978-82-8308-484-9

Ikke
tilgjengelig

Gjenfangst av oppdrettslaks etter rømming fra lokaliteten Apalvikneset i Hardangerfjorden i juni 2017

Rapportnummer: 2625 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M., S. Kålås, T.T. Furset, K. Urdal, B.A. Hellen & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-482-5

Ikke
tilgjengelig

Sørsmolt AS, Kragerø kommune. Miljørapport 2017

Rapportnummer: 2624 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne,

ISBN: -

Reguleringsplan for Ortneset, Gulen kommune. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2623 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: 978-82-8308-481-8

Reguleringsplan for Ortneset i Gulen kommune Konsekvensutredning for biologisk naturmangfold, naturressurser og friluftsliv

Rapportnummer: 2622 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen H.E., C.J. Blanck, M. Eilertsen & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-480-1

Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2017

Rapportnummer: 2621 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-479-5

Ungfiskundersøkelse i Vikeelva, Sykkylven 2017

Rapportnummer: 2620 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Hellen, B. A. & S. E. Sikveland

ISBN: 978-82-8308-478-8

Hydrografi og vannkvalitet i Hellandsfjorden 2016-2017

Rapportnummer: 2619 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H., J. Tverberg & B.R. Olsen

ISBN: -

Resipientundersøkelse Storavatnet på Fitjar 2017

Rapportnummer: 2618 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H, I. Wathne & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-477-1

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om konsesjon for Fossing Storsmolt AS, med enkel konsekvensutredning

Rapportnummer: 2617 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B. Tveranger

ISBN: -

Overvåking av tungmetaller i Skogseidvatnet 2010 – 2017

Rapportnummer: 2616 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2017

Rapportnummer: 2615 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-475-7

Overvåking av vannkvalitet Kidno 2017

Rapportnummer: 2614 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-474-0

Ikke
tilgjengelig

Utfylling ved Kjøsnesbrua, Jølster kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald

Rapportnummer: 2613 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Hellen, B.A., C.J. Blanck, L. Eilertsen & H. Sægrov

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Reguleringsplan for Elsakervågen i Tysnes kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2611 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., C. Blanck, B.R. Olsen & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-463-4

Elsakervågen, Tysnes kommune. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2610 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland I.E., B. Rydland Olsen & T.T. Furset

ISBN: 978-82-8308-462-7

Utfisking av regnbueørret i Bondhuselva etter rømming i juni 2017

Rapportnummer: 2609 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: 978-82-8308-458-0

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Ænes i Kvinnherad kommune, våren 2017

Rapportnummer: 2607 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Omsøkt settefiskanlegg ved Ænes, Kvinnherad. Førehandsgransking, sommar 2017

Rapportnummer: 2606 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Sikveland, S. E., C. Todt & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-457-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, januar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2605 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, Ie. & J. Tverberg

ISBN: -

Ørretbestanden i Tommevann i Vinje kommune

Rapportnummer: 2604 Utgitt: 2018

Forfatter(e): L’Abée-Lund, J.H. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-456-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Herøy, Vindafjord kommune, januar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2603 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland Ie. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved lokalitetane Tarmevikodden og Pinnen, i Flekkefjord kommune. Oktober – november 2017

Rapportnummer: 2602 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Knappen, Solheim i Masfjorden kommune, januar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2601 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E. & E. Brekke

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Langavika i Hjelmeland kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2600 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E, C. Todt, L. Ohnheiser & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-455-9

E136 Stuguflåten – Raudstøl, Lesja og Rauma kommune, Oppland og Møre og Romsdal. Justert konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2599 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, L., T. Bjelland, B.A. Hellen & C.J. Blanck

ISBN: 978-82-8308-454-2

Tollaneset i Fusa kommune. Risikovurdering av forureina sediment

Rapportnummer: 2598 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J. & H.E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-453-5

Tollaneset i Fusa kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfald, naturressursar og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2597 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J, C.J. Blanck, L. Eilertsen, M. Eilertsen & H.E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-452-8

Resipientgransking ved settefisklokaliteten Hognaland i Bokn kommune, 2017

Rapportnummer: 2596 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., C. Todt, J. Tverberg, B. Rydland Olsen Og M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-451-1

Regulering av Naustholmen i Flora kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold, naturressurser og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2595 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J., M. Eilertsen, C. Blanck & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-450-4

Naustholmen, Flora kommune. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2594 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland I.E., M. Eilertsen & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-449-8

Landbasert oppdrett på Losna. Risikovurdering av forurenset sediment

Rapportnummer: 2593 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, M.

ISBN: 978-82-8308-448-1

Landbasert oppdrett på Losna, Solund kommune. Konsekvensutgreiing for naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2592 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, L., M. Eilertsen & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-447-4

Ramsøy marina, Askøy kommune. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2591 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E., B. R. Olsen Og J. Tverberg.

ISBN: 978-82-8308-446-7

Detaljregulering av Ramsøy Marina i Askøy kommune. Konsekvensvurdering av marint naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2590 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Olsen, B.R. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-445-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Vadholmen i Øygarden kommune, januar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2589 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Resipientundersøkelse ved Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Eide, 2017. Deponi og behandling av oljeboringsavfall

Rapportnummer: 2588 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tveranger, B., I. Økland, C. Todt, M. Eilertsen, J. Tverberg & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-444-3

Fiskeundersøkelse i Riksheimelva, 2017

Rapportnummer: 2587 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Hellen, B. A.

ISBN: 978-82-8308-443-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet ved Fosså i Hjelmeland kommune, oktober 2017. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2586 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i Austfjorden i 2017

Rapportnummer: 2585 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Kambestad, M., S.E. Sikveland, B.A Hellen & S. Kålås

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Dyrholmen Vest, november 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B – gransking

Rapportnummer: 2584 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Vikan Settefisk AS avd. Tverrvågen i Frøya kommune

Rapportnummer: 2583 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-442-9

Økologisk tilstand av fjøresone ved oppdrettslokalitet Halsavik 2017, Tysvær kommune

Rapportnummer: 2582 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: 978-82-8308-441-2

Kollsnes Næringspark, Øygarden kommune. Risikovurdering av forurenset sediment

Rapportnummer: 2581 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-440-5

Tilstandsrapport for Birkelandsvatnet og Grimseidvatnet sommeren 2017

Rapportnummer: 2580 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-439-9

Oppgradering av Storebekk kraftverk i Evje og Hornnes kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 2579 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., L. Eilertsen, B.A. Hellen Og C. Blanck

ISBN: 978-82-8308-438-2

Vannuttak fra Sagelva, Kobbelvågen i Sørfold. Konsekvensvurdering for naturmangfold

Rapportnummer: 2578 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Eilertsen, M., B. A., Hellen Og L., Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-437-5

Utvida resipientgransking ved Barlindbotn Settefisk AS. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking – Inkludert rettelsesblad

Rapportnummer: 2577 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Olsen, B.R., E. Brekke, J. Tverberg, L. Ohnheiser & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-464-1

Klassifisering av vassdrag i Aurland og Lærdal hausten 2017

Rapportnummer: 2576 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82- 8308-435-1

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad, desember 2017. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2575 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Konsekvensvurdering for oppdrettslokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune. Marint naturmangfald, naturressursar og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2574 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J, M. Kambestad & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-434-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Krakhellesundet, Solund kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2573 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Økland, I.E., E. Brekke, L. Ohnheiser & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Djupvika i Krakhellesundet i Solund kommune, april – mai 2017

Rapportnummer: 2572 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Konsekvensvurdering for oppdrettslokalitet Låderskjera i Bokn kommune. Marint natrumangfald, naturressursar og nærmiljø og friluftsliv

Rapportnummer: 2571 Utgitt: 2018

Forfatter(e): Tverberg, J, M. Eilertsen, B.R. Olsen & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-433-7