Rapport cover - rapport 2590

Detaljregulering av Ramsøy Marina i Askøy kommune. Konsekvensvurdering av marint naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2590

Forfatter(e): Olsen, B.R. & M. Eilertsen

Utgitt: 2018

Antall sider: 24

ISBN: 978-82-8308-445-0

Last ned rapport: 2590.pdf (2,50 MB)