Rapport cover - rapport 2722

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om nytt landbasert anlegg for produksjon av postsmolt for Onarheim Bruk AS avd. Postsmolt på Onarheim i Tysnes kommune, med konsekvensutredning

Rapportnummer: 2722

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2018

Antall sider: 33

ISBN: 978-82-8308-530-3

Last ned rapport: 2722.pdf (1,70 MB)