Rapport cover - rapport 2743

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse av utslippstillatelsen ved Marine Harvest Norway AS avd. Haukå (reg. nr. SF/F 0008), med enkel konsekvensutredning

Rapportnummer: 2743

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2018

Antall sider: 30

ISBN: 978-82-8308-545-7

Last ned rapport: 2743.pdf (1,21 MB)