Rapport cover - rapport 2701

Fem framtidige friluftsområder i Nordåsvatnet, Bergen kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold

Rapportnummer: 2701

Forfatter(e): Eilertsen, M., J. Tverberg & C.J. Blanck

Utgitt: 2018

Antall sider: 50

ISBN: 978-82-8308-521-1

Last ned rapport: 2701.pdf (8,91 MB)