Rapport cover - rapport 2733

Lakselus på oppdrettslaks og på prematurt tilbakevandret sjøørret i produksjonsområde 3 i 2017

Rapportnummer: 2733

Forfatter(e): Kambestad, M, G.H. Johnsen, S.E. Sikveland, B.A Hellen & S. Kålås

Utgitt: 2018

Antall sider: 26

ISBN: 978-82-8308-538-9

Last ned rapport: 2733.pdf (678,43 KB)