Rapport cover - rapport 2585

Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i Austfjorden i 2017

Rapportnummer: 2585

Forfatter(e): Kambestad, M., S.E. Sikveland, B.A Hellen & S. Kålås

Utgitt: 2018

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: 2585.pdf (613,97 KB)