Oppdrettslokalitet Duesund i Masfjorden, februar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2630

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

Utgitt: 2018

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig