Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, august 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2728

Forfatter(e): Brekke, E.

Utgitt: 2018

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig