Oppdrettslokalitet Haverøy i Fjell kommune, juli 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2702

Forfatter(e): Økland, I. E.

Utgitt: 2018

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig