Oppdrettslokalitet Herøy, Vindafjord kommune, januar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2603

Forfatter(e): Økland Ie. & J. Tverberg

Utgitt: 2018

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig