Oppdrettslokalitet Kysnes, Jondal kommune, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2715

Forfatter(e): Økland, I. E. & C. Todt

Utgitt: 2018

Antall sider: 31

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig