Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, september 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2744

Forfatter(e): Økland, I.E.

Utgitt: 2018

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig