Oppdrettslokalitet Skorpeosen i Fjell kommune, august 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2726

Forfatter(e): Klem, S. T.

Utgitt: 2018

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig