Oppdrettslokalitet Svåsand i Jondal kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2690

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & H.O.T. Bergum

Utgitt: 2018

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig