Oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2734

Forfatter(e): Økland, I. E., H.E. Haugsøen & C. Todt

Utgitt: 2018

Antall sider: 33

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig