Rapport cover - rapport 2608

Oppdrettslokaliteten Syltøy i Sund kommune, januar 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2608

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

Utgitt: 2018

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: 2608.pdf (867,57 KB)