Oppdrettslokaliteten Utåker i Kvinnherad kommune, mai 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2684

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

Utgitt: 2018

Antall sider: 25

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig