Rapport cover - rapport 2588

Resipientundersøkelse ved Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Eide, 2017. Deponi og behandling av oljeboringsavfall

Rapportnummer: 2588

Forfatter(e): Tveranger, B., I. Økland, C. Todt, M. Eilertsen, J. Tverberg & E. Brekke

Utgitt: 2018

Antall sider: 107

ISBN: 978-82-8308-444-3

Last ned rapport: 2588.pdf (8,66 MB)