Rapporter

Rapporter utgitt i år 2019

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hattasteinen i Bømlo kommune. Konsekvensutgreiing av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 3011 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J, S.E. Sikveland & B.R. Olsen

ISBN: 978-82-8308-680-5

Trosnavåg i Bokn kommune, 2019. Miljøundersøkelse ved utslipp.

Rapportnummer: 3010 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J, I.E. Økland & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-679-9

Reguleringsplan Framo Flatøy. Konsekvensutgreiing av naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 3009 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen B.R & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-678-2

Årskog i Fitjar kommune, november 2019. Risikovurdering av forureina sediment.

Rapportnummer: 3008 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland I.E

ISBN: 978-82-8308-677-5

Wergeland Base, Sløvåg i Gulen kommune, november 2019. Risikovurdering av forureina sediment.

Rapportnummer: 3007 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland I.E

ISBN: 978-82-8308-676-8

Ikke
tilgjengelig

Langøyna Ø i Tysvær kommune, august 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3006 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Rossholmen N i Rennesøy kommune, august 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3005 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Låderskjera. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3004 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Todt C. & H. E. Haugsøen

ISBN: -

Resipientundersøkelse ved Årabrot i Haugesund kommune, 2019.

Rapportnummer: 3003 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E., H.E. Haugsøen, B.R. Olsen & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-675-1

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Åkre i Kvinnherad kommune. Oktober – november 2019.

Rapportnummer: 3002 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Overvåking av Fyresvatnet for Telemarkrøye AS i 2019.

Rapportnummer: 3001 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Johnsen, G.H., I. Wathne & E. Lydersen

ISBN: 978-82-8308-674-4

Ikke
tilgjengelig

Økologisk tilstand av fjøresone ved Lausanakken 2019, Jondal kommune.

Rapportnummer: 2999 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Salvågvika. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 2998 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Pinnen. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 2997 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Ådnadalen industriområde, Os kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold.

Rapportnummer: 2996 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Blanck, Conrad J., S. Kålås

ISBN: 978-82-8308-673-7

Settefiskeanlegg Vågafossen i Vindafjorden. Resipientgransking.

Rapportnummer: 2995 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Todt, C, I.E. Økland

ISBN: 978-82-8308-672-0

Resipientundersøkelse ved settefiskanlegget Fjæra, 2019.

Rapportnummer: 2994 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-671-3

Ikke
tilgjengelig

Kandidatområde for marint vern ved Stad i Sogn og Fjordane. Kartlegging av marint naturmangfald i grunne område ved Fureneset-Lunden.

Rapportnummer: 2992 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Eilertsen, M & B.R. Olsen

ISBN: 978-82-8308-670-6

Oppdrettslokalitet Torvneset, Eid kommune. Konsekvensvurdering av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 2991 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B.R. & S.E. Sikveland

ISBN: 978-82-8308-669-0

Oppdrettslokalitet Lyregrunnen i Finnøy kommune. Konsekvensvurdering av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 2990 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J., S.E. Sikveland & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-668-3

Oppdrettslokalitet Langholmen, Finnøy kommune. Konsekvensvurdering av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 2989 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J., S.E. Sikveland & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-667-6

Espevik i Tysvær kommune august 2019. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 2988 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-666-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, oktober 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2987 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & B.R. Olsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøgransking i Sør Varanger, september 2019. Sydvaranger gruver.

Rapportnummer: 2986 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2018.

Rapportnummer: 2985 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-665-2

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget. Årsrapport 2018.

Rapportnummer: 2984 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-664-5

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Svåsandneset i Jondal kommune, juli 2019. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 2983 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen B.R, I.E. Økland & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Hydrografimålingar i Lurefjorden for Nesfossen Smolt AS 2017-2019.

Rapportnummer: 2982 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen B.,R., & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdettslokalitet Dysvik i Kvam herad. Oktober 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2981 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, oktober 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2980 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Svåsand i Jondal kommune, november 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2979 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bergum. H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettlokalitet Teigland i Kvam herad, oktober 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2978 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland I.E & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Torvneset i Eid kommune. Juli – august 2019.

Rapportnummer: 2977 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Fv.19 Brubakken-Stangarvåg, Bømlo kommune. Kartlegging og verdivurdering av naturmangfold.

Rapportnummer: 2975 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Blanck, C. J. & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-662-1

Fetalia, Eidfjord kommune. Kartlegging og verdivurdering av naturmangfold.

Rapportnummer: 2974 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: 978-82-8308-661-4

Fiskebiologiske undersøkelser i Valldøla i 2018.

Rapportnummer: 2973 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kambestad, M., S.E. Sikveland & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-660-7

Flytting av oppdrettslokalitet Sandvik, Hjelmeland kommune. Konsekvensvurdering av naturmangfald, naturressursar og friluftsliv.

Rapportnummer: 2972 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J., C. Todt & S.E. Sikveland

ISBN: 978-82-8308-659-1

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hageberg i Fitjar, september 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2970 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Dyrholmen V, august 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2968 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Prøvefiske i Erslandsvatnet i Bømlo kommune i 2018.

Rapportnummer: 2967 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-8308-658-4

Ungfiskgransking i Ørstaelva i 2018.

Rapportnummer: 2966 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kålås, S. & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-657-7

Fiskegransking i Ikornneselva 2018.

Rapportnummer: 2965 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kålås, S. & M. Kambestad

ISBN: 978-82-8308-656-0

Ikke
tilgjengelig

Lyklingholmen i Bømlo kommune, juni 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 2964 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Nappeholmane i Bømlo kommune, juli 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 2962 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune, mai 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 2961 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Brandaskuta i Kvinnherad kommune, mai 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 2960 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Saltskår i Solund kommune. Mai – juni 2019.

Rapportnummer: 2959 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Laberget i Masfjorden kommune, mai 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 2958 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B. R. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-655-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kobbavika i Finnøy kommune, mai 2019. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 2957 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J., C. Todt & I.E. Økland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Kjølevikneset i Strand kommune. April – mai 2019.

Rapportnummer: 2955 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Sandvik i Hjelmeland kommune, juli 2019. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 2954 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-654-6

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Duesund i Masfjorden kommune.

Rapportnummer: 2953 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Fiskeundersøkelser og habitatkartlegging i Kvednhusbekken i Sandnes kommune.

Rapportnummer: 2952 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sikveland, S.E.

ISBN: 978-82-8308-653-9

Ikke
tilgjengelig

Flytting av oppdrettslokalitet Toska Sør i Radøy kommune. Oppdatert konsekvensutgreiing av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 2951 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B.R. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-652-2

Oppdrettslokalitet Kjølevikneset i Strand kommune. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 2950 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-651-5

Næringsområde i Arnadalen, gnr. 299, bnr. 6, Bergen kommune. Verdivurdering for naturmangfold.

Rapportnummer: 2949 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: ISBN 978-82-8308-650-8

Ikke
tilgjengelig

Lausanakken i Jondal kommune, april 2019. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 2947 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E.ø & C. Todt

ISBN: 978-828308-49-2

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om vederlagsfri landbasert konsesjon for Ecofisk AS på Espevik i Tysvær kommune, med konsekvensutredning.

Rapportnummer: 2945 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-647-8

Ikke
tilgjengelig

Hervikfjorden i Tysvær kommune. Straummåling ved planlagt avløp, juni – juli 2019.

Rapportnummer: 2944 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Brekke, E. & S. T. Klem

ISBN: -

Reguleringsplan for landbasert oppdrettsanlegg ved Parisvatnet, Øygarden kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold.

Rapportnummer: 2943 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. J. Blanck

ISBN: ISBN 978-82-8308-646-1

Undersøking av elvemuslingbestanden i Haukåselva sommaren 2019.

Rapportnummer: 2942 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kålås, S. & B. A. Hellen.

ISBN: ISBN 978-82-8308-645-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Eikebærånæ i Lindås kommune, mars 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 2941 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I. E., E. Brekke & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skåtholmen. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 2939 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H. E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Høysteinen i Kvinnherad, juli 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2938 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad, juli 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2937 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad, juli 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2936 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Trosnavåg i Bokn kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser.

Rapportnummer: 2935 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-644-7

Trosnavåg i Bokn kommune. Risikovurdering av forureina sediment.

Rapportnummer: 2934 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-643-0

Prøvefiske i Liavatnet og Gravdalsvatnet på Laksevåg i 2018.

Rapportnummer: 2933 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Hellen, B. A, Kambestad, M., Kålås. S. & Sægrov H.

ISBN: ISBN 978-82-8308-642-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune, mai 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 2932 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E., H.E. Haugsøen & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Marint naturmangfald ved Drivøyosen, Solund kommune. Kartlegging av naturverdiar.

Rapportnummer: 2930 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & Olsen, R. B.

ISBN: ISBN. 978-82-8308-641-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Aga Ø i Bømlo kommune, juni 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2929 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B. R.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Dyrholmen V, juni 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2928 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Habitatkartlegging, elektrofiske og tiltaksplan for sjøørret i Lyklingelva på Bømlo i 2019

Rapportnummer: 2925 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: ISBN 978-82-8308-640-9.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Prestholmen, Hjelmeland kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2924 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Enkel miljøgransking av Pollen ved Barlindbotn i Flora kommune

Rapportnummer: 2923 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Prestholmen i Hjelmeland kommune. April – mai 2019

Rapportnummer: 2922 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Marint naturmangfald Risholmen, Solund kommune. Kartlegging av naturverdiar

Rapportnummer: 2921 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & B. R. Olsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-639-3.

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2018

Rapportnummer: 2920 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, K. Urdal, T.T. Furset, C. Irgens, M. Kambestad & S. Kålås

ISBN: ISBN 978-82-8308-638-6.

Oldbukta, Bjugn kommune. Risikovurdering av sediment

Rapportnummer: 2919 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J. & I. E. Økland

ISBN: ISBN 978-82-8308-637-9.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Drivøyosen i Solund kommune, Førehandsgransking

Rapportnummer: 2917 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-636-2.

Ikke
tilgjengelig

Risholmen i Solund kommune. Straummålingar, oktober – desember 2018

Rapportnummer: 2916 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Furset T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Drivøyosen i Solund kommune. Straummålingar, oktober 2018 – januar 2019

Rapportnummer: 2915 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Habitatkartlegging og tiltaksplan for laks i Rødalselva i Fræna kommune

Rapportnummer: 2914 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kambestad, M. & B.A. Hellen

ISBN: ISBN 978-82-8308-635-5.

Reguleringsplan for boligområde i Hagavik, Os kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2913 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Blanck, C.J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-634-8.

Ikke
tilgjengelig

Kartlegging av marint naturmangfald ved Husevågøy. Etablering av oppdrettslokalitet i Vågsøy kommune

Rapportnummer: 2912 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B.R. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fiskebiologiske undersøkelser i Bortneelva i 2018

Rapportnummer: 2910 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Irgens, C. & Hellen, B.A.

ISBN: ISBN 978-82-8308-633-1.

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2018

Rapportnummer: 2909 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: ISBN 978-82-8308-632-4.

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2018

Rapportnummer: 2908 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: ISBN 978-82-8308-631-7.

Analysar av skjelprøvar frå Sogn & Fjordane i 2018

Rapportnummer: 2907 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: ISBN 978-82-8308-630-0.

Fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna i 2018

Rapportnummer: 2906 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Irgens, C. & B.A. Hellen

ISBN: ISBN 978-82-8308-629-4.

Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2018

Rapportnummer: 2905 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Hellen, B.A., C. Irgens, M. Kambestad, S. Kålås & S.E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-628-7.

Fiskeundersøkelser i Opo og Storelva i april 2019

Rapportnummer: 2904 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kambestad, M. & K. Urdal

ISBN: ISBN 978-82-8308-627-0.

Fiskeundersøkelser i Sogndalselva i Sogndal kommune

Rapportnummer: 2903 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sikveland, S.E & B.A. Hellen

ISBN: ISBN 978-82-8308-626-3.

Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen i 2018

Rapportnummer: 2902 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen & Kurt Urdal

ISBN: ISBN 978-82-8308-625-6.

Gjenfangst av regnbueørret etter rømming fra lokaliteten 14799 Djupestallen i 2018

Rapportnummer: 2901 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sikveland, S.E. & M. Kambestad

ISBN: ISBN 978-82-8308-624-9.

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Buksevika i Flekkefjord kommune, januar 2019. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2898 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Furset, T.T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Napp i Flekkefjord kommune, januar 2019. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2897 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Furset, T.T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, mai 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2896 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bergum, H. O. T

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Brattavika i Austevoll kommune, januar 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2895 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E, B.R. Olsen & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Alsåkervik i Kvinnherad kommune, januar 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2894 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Slåttenes i Kvinnherad kommune, januar 2019. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2893 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Djupevik i Finnøy kommune, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2892 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Syrtangen i Øygarden kommune, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2891 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I. E., C. Todt & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ljøsøy N i Øygarden kommune, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2890 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Gardskråneset i Øygarden kommune, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2889 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E & C. Todt

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Risholmen i Solund kommune. Førehandsgransking

Rapportnummer: 2888 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-622-5.

Miljøundersøkelse ved Krekjebærneset, januar 2019

Rapportnummer: 2887 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & C. Todt

ISBN: ISBN. 978-82-8308-621-8.

Fiskeundersøkelser i Gloppenelva i 2018

Rapportnummer: 2885 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Hellen. B. A. & K. Urdal

ISBN: ISBN 978-82-8308-619-5.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Steinvik i Flora kommune, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2884 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sveholmane, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2883 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Haneholmen i Gloppen kommune. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2882 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem, S.T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøgransking ved oppdrettslokalitet Sande i Gloppen kommune

Rapportnummer: 2881 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem, S. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøgransking ved oppdrettslokalitet Åreneset i Gloppen kommune

Rapportnummer: 2880 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem, S. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkingar i Kjøsnesfjorden og Jølstravatnet i 2017

Rapportnummer: 2878 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: ISBN 978-82-8308-617-1.

Kaianlegg på Husøya i Kristiansund kommune. Konsekvensanalyse for naturmangfold

Rapportnummer: 2877 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-616-4.

Lausanakken, ny lokalitet, i Jondal kommune. Konsekvensanalyse av naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2876 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J. & S.E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-615-7.

Breivik S, lok.nr. 11574, i Bømlo kommune. Konsekvensanalyse av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2875 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B. R. & S. E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-614

Fiskebiologiske undersøkelser i Norddalselva i 2018

Rapportnummer: 2874 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Irgens, C. & M. Kambestad

ISBN: ISBN 978-82-8308-613-3.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune, april 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2873 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Årstad, gnr. 17, bnr. 157 mfl., Conrad Mohrs veg, Bergen kommune. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 2872 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-612-6

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kobbavika i Finnøy kommune, mai 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2871 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & E. Brekke

ISBN: -

Nattlandslunden, Bergen kommune. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 2870 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-611-9.

Ikke
tilgjengelig

Resipientgransking Stord 2018. Tilleggsrapport analysebevis

Rapportnummer: 2868 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: ISBN: 978-82-8308-610-2.

Resipientgransking Stord 2018

Rapportnummer: 2867 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland I. E., B.R. Olsen., J. Tverberg C. Todt, T.T. Furset & M. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-609-6.

Lyseparken, Os kommune, områdereguleringsplan. Oppdatert konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2866 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Eilertsen, L., C.J. Blanck, G.H. Johnsen, M. Kambestad, B.A. Hellen & L. Ågren

ISBN: 978-82-8308-608-9

Kartlegging av status og produksjonsforhold for anadrom laksefisk i Varhaugselvene.

Rapportnummer: 2865 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. Kambestad, G. H. Johnsen & S. E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-607-2.

Ungfiskundersøkelse i Stordalselva i 2018

Rapportnummer: 2864 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: ISBN 978-82-8308-606-5 .

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Syltøy i Sund kommune, april 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2863 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland I.E & H.E. Haugsøen

ISBN: -

Loddetå, lok. nr. 28996, i Sveio kommune. Konsekvensanalyse av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2862 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J., B. R. Olsen, S. E. Sikveland & H. E. Haugsøen

ISBN: ISBN 978-82-8308-605-8.

Tittelsnes, lok.nr. 25815, i Sveio kommune. Konsekvensanalyse av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2861 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B.R., J. Tverberg & S.E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-604-1.

Nye Hessvik, lok.nr. 35897, i Jondal kommune. Konsekvensanalyse for naturmangfald, naturressursar og friluftsliv

Rapportnummer: 2860 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J., B.R. Olsen, S.E. Sikveland & H.E. Haugsøen

ISBN: ISBN 978-82-8308-603-4.

Apalvikneset, lok.nr. 29816, i Kvinnherad kommune. Konsekvensanalyse for naturmangfald, naturressursar og friluftsliv

Rapportnummer: 2859 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E., Tverberg, J, B.R. Olsen & S.E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-602-7.

Saltkjelen II, lok.nr. 12019, i Jondal kommune. Konsekvensanalyse av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2858 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J, B.R. Olsen, S.E. Sikveland & H.E. Haugsøen

ISBN: ISBN 978-82-8308-601-0.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skåtholmen i Fusa kommune, april 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2857 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Angelskår, lok. nr. 13563, i Osterøy kommune. Konsekvensanalyse av naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2855 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B.R., Sikveland S.E. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-600-3.

Datalagringssenter ved Storelva i Børdalen, Samnanger kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2854 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Blanck, C.J.

ISBN: ISBN 978-82-8308-599-0

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Straumneset i Jondal kommune, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2851 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I. E., C. Todt & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Gangdal, Jondal kommune, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2850 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I. E., C. Todt & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Kandidatområde for marint vern ved Stad i Sogn og Fjordane. Kartlegging av marint naturmangfald i grunne område

Rapportnummer: 2847 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Eilertsen, M & B.R. Olsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-598-3.

Kandidatområde for marint vern ved Stad i Sogn og Fjordane. Kartlegging av marint naturmangfald frå videomateriale til NGU

Rapportnummer: 2846 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Todt, C & M. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-597-6.

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Sande i Gloppen kommune. Straummåling ved avløp, oktober-november 2018

Rapportnummer: 2844 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem S.T

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Åreneset i Gloppen kommune. Straummåling ved avløp, oktober-november 2018

Rapportnummer: 2843 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem, S.T

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, november 2018. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 2842 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E & E. Brekke, C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, oktober 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2841 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland I.E & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fister Smolt AS. Årsrapport avløp 2018

Rapportnummer: 2840 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Johnsen, G.H & I. Wathne

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i Torjustjønna, Hardangervidda nasjonalpark, i 2018

Rapportnummer: 2839 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: ISBN 978-82-8308-596-9.

Marin Overvåking Rogaland. Analysebevis av vannprøver for 2018

Rapportnummer: 2838 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen B.R. & M. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-594-5.

Marin Overvåking Rogaland. Årsrapport 2018

Rapportnummer: 2837 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen B.R. & M. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-594-5.

Ikke
tilgjengelig

Sauaneset I i Austevoll kommune, mars 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2836 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E & Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Ny skole, barnehage og boligområde i Spildepollen, Sund kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 2833 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bjelland, T. & L. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-593-8.

Ikke
tilgjengelig

Årdal Aqua i Hjelmeland kommune, november 2018. Miljøgransking ved utslepp

Rapportnummer: 2832 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-592-1.

Tytlandsvik i Hjelmeland kommune, august 2018. Miljøgransking ved utslepp

Rapportnummer: 2831 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J., I.E Økland & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-591-4.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad, februar 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2830 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020 – Tilleggsrapport analysebevis 2018

Rapportnummer: 2829 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Todt C., B. Rydland Olsen

ISBN: -

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020 – Årsrapport 2018

Rapportnummer: 2828 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Todt C., B. Rydland Olsen, I. Økland, J. Tverberg & M. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-590-7.

Nesosen i Fjell kommune. Tilstand 2018, med vurdering av kapasitet for tilførsler

Rapportnummer: 2827 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Brekke, E. & B. R. Olsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-589-1.

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om økt MTB og anleggsendring ved lokalitet Alsåkervik

Rapportnummer: 2826 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem, S. T. & S. E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-588-4

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om anleggsendring ved lokalitet Rafdal

Rapportnummer: 2825 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: ISBN 978-82-8308-587-7

Restaurering av Rørvikvatnet naturreservat. Giske kommune, Møre og Romsdal

Rapportnummer: 2824 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: ISBN 978-82-8308-586-0.

Ikke
tilgjengelig

Lokalitet Skorpeosen i Fjell kommune. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2823 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem, S. T. & C. Todt

ISBN: -

Undersøkingar av elvemusling i 2018 og status for arten i Hordaland

Rapportnummer: 2822 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: ISBN 978-82-8308-585-3.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Brattavika i Austevoll kommune, januar 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2821 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & B.R. Olsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, februar 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2820 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Dyrholmen Ø i Fitjar kommune. Desember 2018 – januar 2019

Rapportnummer: 2818 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Salar Bruk AS. Årsrapport råvannskvalitet og avløp 2018

Rapportnummer: 2817 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Gjenfangst av oppdrettslaks etter rømming fra lokaliteten 13345 Oterstegdalen i 2018

Rapportnummer: 2816 Utgitt: 2019

Forfatter(e): M. Kambestad, S.E. Sikveland & K. Urdal

ISBN: ISBN 978-82-8308-584-6.

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om konsesjon for nytt Nyland klekkeri og yngelanlegg i Drangedal kommune i Telemark

Rapportnummer: 2815 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B. Tveranger & S.T. Klem

ISBN: ISBN 978-82-8308-583-9.

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Eikebærånæ i Lindås kommune, februar 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2814 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & B.R. Olsen

ISBN: -

IHM sitt avfallsmottak, Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2018

Rapportnummer: 2813 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Johnsen, G.H., I. Wathne & B.A. Hellen

ISBN: ISBN 978-82-8308-582-2.

Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2018

Rapportnummer: 2812 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & I. Wathne

ISBN: ISBN 978-82-8308-581-5.

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om økt MTB ved lokalitet Bergadalen

Rapportnummer: 2810 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem, S. T. & S. E. Sikveland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Laberget i Masfjorden kommune, januar 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2809 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I. E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan, Fedje kommune

Rapportnummer: 2808 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag ved Skjoldafjorden

Rapportnummer: 2807 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kambestad, M., S.E. Sikveland & B.A. Hellen

ISBN: ISBN 978-82-8308-580-8.

Ikke
tilgjengelig

Grieg Seafood Rogaland AS avdeling Trosnavåg. Årsrapport avløp 2018

Rapportnummer: 2806 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2018

Rapportnummer: 2805 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Johnsen, G.H & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-618-8

Ikke
tilgjengelig

Sørsmolt AS, Kragerø kommune. Miljørapport 2018

Rapportnummer: 2804 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Kandidatområde for marint vern i Dalsfjorden i Sogn og Fjordane. Kartlegging av marint naturmangfald i grunne område

Rapportnummer: 2801 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Haugsøen, H.E & M. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-577-8.

Kartlegging av habitat for laks, sjøørret og elvemusling i Årvikelva i Tysvær kommune

Rapportnummer: 2800 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: ISBN 978-82-8308-576-1

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om økt MTB ved lokalitet Slåttenes

Rapportnummer: 2799 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Klem, S. T. & S. E. Sikveland

ISBN: 978-82-8308-575-4.

Ikke
tilgjengelig

Grieg Seafood Rogaland AS avdeling Hognaland. Årsrapport avløp 2018

Rapportnummer: 2798 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dyrholmen Ø i Fitjar kommune, desember 2018. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 2796 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Telemarkrøye AS, avdeling Molandsmoen. Årsrapport avløp 2018

Rapportnummer: 2795 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Overvåking av Sælenvatnet 2018

Rapportnummer: 2794 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Johnsen. G.H. & B. R. Olsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-574-7

Tilstandsvurdering av Borgavatnet og Låstadvatnet i Osterøy kommune 2018

Rapportnummer: 2793 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Wathne, I. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-573-0

Nesfossen Smolt AS. Årsrapport avløp 2018

Rapportnummer: 2792 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B. Isdal (Nesfossen Smolt)

ISBN: -

Kartlegging av kalkingsbehov i vassdrag og optimalisering i vassdrag der kalking pågår

Rapportnummer: 2791 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Hellen. B. A., H. Sægrov & K. Urdal

ISBN: ISBN 978-82-8308-572-3

Bergadalen i Kvam herad, juni 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2789 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Økland, I.E. & C. Todt

ISBN: ISBN 978-82-8308-570-9.

Hydrografimålingar i Masfjorden ved Barlingebotten 2016-2018

Rapportnummer: 2788 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B.R. & B. Tveranger

ISBN: -

Hydrografimålingar i Masfjorden ved Ådnekvamme 2016-2018

Rapportnummer: 2787 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Olsen, B.R. & B. Tveranger

ISBN: -

Svollandsneset, lok.nr. 22955, i Vindafjord kommune. Konsekvensanalyse av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 2786 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Tverberg, J, B.R. Olsen, H.E. Haugsøen & S.E. Sikveland

ISBN: ISBN 978-82-8308-569-3.

Fardalen kraftverk i Årdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning for biologisk mangfold og inngrepsfrie naturområder

Rapportnummer: 2785 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., P.G. Ihlen & L. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-568-6.

Konsekvensutredning for Fardalen kraftverk, Årdal kommune i Sogn og Fjordane. Ferskvannsøkologi.

Rapportnummer: 2784 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Hellen, B.A. & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-567-9

Marin overvåking Veiesund 2018

Rapportnummer: 2783 Utgitt: 2019

Forfatter(e): Todt C., H.E. Haugsøen & M. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-8308-566-2.