Rapport cover - rapport 2910

Fiskebiologiske undersøkelser i Bortneelva i 2018

Rapportnummer: 2910

Forfatter(e): Irgens, C. & Hellen, B.A.

Utgitt: 2019

Antall sider: 16

ISBN: ISBN 978-82-8308-633-1.

Last ned rapport: 2910.pdf (1,48 MB)