Rapport cover - rapport 2905

Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2018

Rapportnummer: 2905

Forfatter(e): Hellen, B.A., C. Irgens, M. Kambestad, S. Kålås & S.E. Sikveland

Utgitt: 2019

Antall sider: 35

ISBN: ISBN 978-82-8308-628-7.

Last ned rapport: 2905.pdf (3,87 MB)