Rapport cover - rapport 2985

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Årsrapport 2018.

Rapportnummer: 2985

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, M. Kambestad & K. Urdal

Utgitt: 2019

Antall sider: 30

ISBN: 978-82-8308-665-2

Last ned rapport: 2985.pdf (1,54 MB)