Rapport cover - rapport 2920

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2018

Rapportnummer: 2920

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, K. Urdal, T.T. Furset, C. Irgens, M. Kambestad & S. Kålås

Utgitt: 2019

Antall sider: 30

ISBN: ISBN 978-82-8308-638-6.

Last ned rapport: 2920.pdf (1,25 MB)