Kartlegging av marint naturmangfald ved Husevågøy. Etablering av oppdrettslokalitet i Vågsøy kommune

Rapportnummer: 2912

Forfatter(e): Olsen, B.R. & M. Eilertsen

Utgitt: 2019

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig