Rapport cover - rapport 2865

Kartlegging av status og produksjonsforhold for anadrom laksefisk i Varhaugselvene.

Rapportnummer: 2865

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. Kambestad, G. H. Johnsen & S. E. Sikveland

Utgitt: 2019

Antall sider: 51

ISBN: ISBN 978-82-8308-607-2.

Last ned rapport: 2865.pdf (8,60 MB)