Rapport cover - rapport 2949

Næringsområde i Arnadalen, gnr. 299, bnr. 6, Bergen kommune. Verdivurdering for naturmangfold.

Rapportnummer: 2949

Forfatter(e): Eilertsen, L.

Utgitt: 2019

Antall sider: 22

ISBN: ISBN 978-82-8308-650-8

Last ned rapport: 2949.pdf (2,99 MB)