Oppdrettslokalitet Ådnekvamme i Masfjorden kommune, november 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3013

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

Utgitt: 2019

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig