Oppdrettslokalitet Aga Ø i Bømlo kommune, juni 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2929

Forfatter(e): Olsen, B. R.

Utgitt: 2019

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig