Oppdrettslokalitet Alsåkervik i Kvinnherad, juli 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2948

Forfatter(e): Olsen, B.R.

Utgitt: 2019

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig