Rapport cover - rapport 2917

Oppdrettslokalitet Drivøyosen i Solund kommune, Førehandsgransking

Rapportnummer: 2917

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & C. Todt

Utgitt: 2019

Antall sider: 48

ISBN: ISBN 978-82-8308-636-2.

Last ned rapport: 2917.pdf (4,80 MB)