Oppdrettslokalitet Folderøyholmen i Bømlo kommune, august 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2940

Forfatter(e): Klem, S. T.

Utgitt: 2019

Antall sider: 17

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig