Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, oktober 2019. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 2987

Forfatter(e): Økland, I.E. & B.R. Olsen

Utgitt: 2019

Antall sider: 17

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig