Oppdrettslokalitet Gangdal, Jondal kommune, mai 2018. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 2850

Forfatter(e): Økland, I. E., C. Todt & E. Brekke

Utgitt: 2019

Antall sider: 29

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig