Rapport cover - rapport 3011

Oppdrettslokalitet Hattasteinen i Bømlo kommune. Konsekvensutgreiing av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar.

Rapportnummer: 3011

Forfatter(e): Tverberg, J, S.E. Sikveland & B.R. Olsen

Utgitt: 2019

Antall sider: 45

ISBN: 978-82-8308-680-5

Last ned rapport: 3011.pdf (3,93 MB)