Rapport cover - rapport 2950

Oppdrettslokalitet Kjølevikneset i Strand kommune. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 2950

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

Utgitt: 2019

Antall sider: 34

ISBN: ISBN 978-82-8308-651-5

Last ned rapport: 2950.pdf (2,76 MB)