Oppdrettslokalitet Låderskjera. Overvaking fjøresamfunn 2019.

Rapportnummer: 3004

Forfatter(e): Todt C. & H. E. Haugsøen

Utgitt: 2019

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig